Regulament

Pentru descarcare tabel jucatori dati click>  https://arenafairplay.ro/wp-content/uploads/2021/07/FOAIE-JOC-LOT-ECHIPA.xls

CAMPIONAT LIGA PRIETENIEI – FAIR PLAY ARENA

REGULAMENT DE JOC

I. Durata jocului

 1. Considerente generale

Un meci se întinde pe durata a două reprize egale, a câte 25 de minute fiecare.

Nu se cronometrează timpul efectiv de joc, ceea ce înseamnă că nu va fi întreruptă cronometrarea în timpul unei reprize. La finalul fiecarei reprize, arbitrul POATE STABILI MINUTE DE PRELUNGIRI doar în situații excepționale.

Fiecare echipa va fi formata din 6 jucatori, dintre care unul va fi portar.

Numărul minim de jucători necesar pentru începerea cât și pentru continuarea jocului este de 3 (trei) jucători de câmp și un portar.

Schimbările în timpul meciului se pot face numai prin spațiul din zona mediană a terenului de joc special marcată în acest sens, sub supravegherea arbitrului.

Echipele pot fi mixte, bărbați și femei. Nu sunt acceptate marginalizări de nicio natură.

Meciurile se pot desfășura pe orice suprafață, gazon de iarbă, gazon iarbă sintetică, parchet, ciment etc.

 1. Pauza dintre reprize

Pauza dintre reprize nu trebuie să depăşească 5 minute.

Pauza poate fi mai mică de 5 minute, la cererea echipelor.

Echipele au dreptul la un timp de odihnă de un minut în fiecare repriză (Time-out), prin comunicarea îndrumătorului de la teren și aducerea cartonașului special la masa oficială. Timpul de odihnă se va acorda de arbitru doar atunci când echipa care l-a solicitat urmează să repună mingea în joc. Jocul va fi reluat de către portar prin repunerea mingii cu mâna.

II. Începerea şi reluarea jocului

 1. Lovitura de începere

a). Lovitura de începere este un mod de a porni sau reporni jocul :

 • La începutul meciului;
 • După ce un gol a fost marcat;
 • La începutul celei de-a doua reprize;
 • La începutul fiecărei reprize de prelungiri (după caz).

b). Un gol nu poate fi înscris direct din lovitura de începere. Este obligatorie începerea sau reluarea meciului prin pasă către adversar și întoarecerea (retrimiterea) mingii către cel care a dat inițial pasa.

 1. Proceduri de urmat pentru a da lovitura de începere

Pentru ca lovitura de începere să fie regulamentară, următoarele proceduri trebuie respectate :

 • Toţi jucătorii trebuie să fie în jumătatea lor de teren;
 • Adversarii echipei care execută lovitura de începere trebuie să se afle la o distanţă de minim 3 metri faţă de minge, până în momentul în care mingea este pusă în joc;
 • Mingea trebuie să stea nemişcată pe punctul de la centrul terenului;
 • Arbitrul trebuie să dea semnalul de începere/reluare a jocului; Mingea este considerată „în joc” după ce arbitrul a dat semnalul de începere/reluare a jocului şi a fost atinsă de către jucătorul echipei care are lovitura de începere;
 • Jucătorul care atinge primul mingea nu are voie să o mai atingă a doua oară până când un alt jucător nu o va fi atins la rândul său;
 • Mingea trebuie să fie lovită cu piciorul spre înainte cu pasă la adversar, care urmează a returna mingea către jucătorul care a pasat inițial. Golul marcat direct din lovitura de începere/reluare a jocului nu este valabil.
 1. Mingea de arbitru

Mingea de arbitru este o modalitate de a relua jocul după o întrerupere temporară dictată de arbitru, cu amendamentele ca aceasta să nu fie cauzată de începutul reprizei, reluarea jocului după un gol marcat, ieşirea mingii în afara suprafeţei de joc, fault ori alte abateri de joc, şi că înainte de întreruperea jocului mingea să se fi aflat în joc, fără a fi depăşit liniile de margine sau de poartă.

 1. Procedura de urmat la mingea de arbitru

Arbitrul lasă mingea să cadă pe locul în care aceasta era situată în momentul în care jocul a fost întrerupt. Jocul se reia doar după ce mingea atinge suprafața terenului (jucătorii pot juca mingea doar după ce aceasta atinge terenul).

 1. Iregularităţi/ Sancţiuni

Arbitrul va relua mingea de arbitru dacă :

 • Un jucător joacă mingea înainte ca aceasta să atingă suprafața terenului de joc;
 • Mingea părăseşte terenul după ce a fost lăsată să cadă de către arbitru, fără ca vreunul dintre jucători să o atingă.

III. Mingea în joc şi mingea în afara jocului

 1. Minge în afara jocului

Mingea este considerată în afara jocului când :

 • Depăşeşte în întregime linia de margine sau linia porţii, fie pe sol ori în aer;
 • Jocul a fost întrerupt de către arbitrii.
 1. Minge în joc

Mingea este considerată în joc în oricare alte situaţii, incluzând când :

 • Loveşte stâlpul sau bara transversală a porții şi revine în joc;
 • Se loveşte de arbitrii când aceştia sunt pe teren, în timpul jocului.
 1. Tavanul

În cazul în care meciuri din Liga Prieteniei se joacă pe un teren acoperit (în sală,), mingea este considerată în afara jocului dacă atinge tavanul. Jocul va fi reluat de echipa adversă celei care a trimis mingea în tavan, de pe linia de margine din cea mai apropiată poziţie faţă de locul contactului mingii cu tavanul.

În cazul terenului acoperit cu plasă de protecție, organizatorul poate stabili ca mingea să fie considerată în joc când lovește plasa de protecție.

Dacă mingea aflată în joc lovește un corp străin în aer, aceasta este considerată în afara jocului. Jocul va fi reluat cu o minge de arbitru, din cea mai apropiată poziție față de locul contactului.

VI. Marcarea golurilor şi desemnarea echipei câştigătoare

Gol marcat

a) Un gol este marcat când mingea depăşeşte linia porţii cu toată circumferinţa ei, între stâlpii şi sub bara transversală a porții.

b) O minge aruncată de portar cu mâna din propria suprafaţă de pedeapsă nu poate genera un gol valabil, decât atinsă de un jucator înainte de a intra în poarta adversă.

c) O minge care intră în poartă după o repunere de la margine sau de la poartă poate genera un gol marcat, doar dacă este atinsă de un alt jucător înainte de a intra în poarta adversă.

d) O minge care intră direct în poarta proprie după o repunere de la margine sau o lovitură de la colț va conduce la reluarea jocului cu lovitură de la colț în favoarea echipei adverse.

V. Faulturi şi comportament nesportiv

 1. Considerente generale

Faulturile şi comportamentul nesportiv se penalizează după cum urmează :

 • Cu lovitură liberă directă :

O lovitură liberă directă se acordă echipei adverse dacă un jucător comite oricare dintre următoarele neregularităţi sau nesportivităţi într-o manieră pe care arbitrii să o considere nesăbuită sau extrem de violentă :

 • Lovirea adversarului, cu orice parte a corpului;
 • Intenţia de lovire a adversarului, cu orice parte a corpului;
 • Căţărarea pe un adversar;
 • Împingerea unui adversar;
 • Tackling-ul la adversar (atacul prin alunecare);
 • Scuiparea adversarului;
 • Injurii adresate adversarului;
 • Ţinerea adversarului;
 • Intrarea prin alunecare la un jucător care are mingea sau care are intenţia de a juca mingea, excepţie făcând portarul care se află în propria suprafaţă de pedeapsă, cu condiţia ca el să nu pună în pericol integritatea fizică a adversarului;
 • Lovirea, atingerea, purtarea sau aruncarea mingii cu mână, dacă a fost realizată cu intenție, excepţie făcând portarul, care se află în propria suprafaţă de pedeapsă.

Lovitura liberă directă trebuie executată de pe locul unde abaterea a avut loc, cu excepţia cazului în care lovitura liberă directă a fost acordată echipei aflate în aparare în propria suprafaţă de pedeapsă, caz în care lovitura poate fi executată de oriunde din interiorul suprafeţei de pedeapsă.

 • Cu lovitură de pedeapsă :

O lovitură de pedeapsă se acordă atunci când un jucător comite oricare dintre iregularităţile de la punctual a) în propria suprafaţă de pedeapsă, mingea fiind în joc.

 • Cu lovitură liberă indirectă :

O lovitură liberă indirectă se acordă echipei adverse de pe locul abaterii dacă, în opinia arbitrilor, un jucător comite oricare dintre următoarele iregularităţi :

 • Joacă într-o manieră periculoasă;
 • Obstrucţionează voit un adversar;
 • Împiedică portarul să repună balonul în joc cu mâinile (dacă portarul a lăsat balonul din mâini, el poate fi atacat regulamentar);
 • Prinderea mingii în brațe de către portar, în propria suprafață de pedeapsă, după o pasă trimisă, cu intenție, de către un coechipier, efectuată cu piciorul. Se accepta pasa cu genunchiul sau orice altă parte a corpului, în afară de mână, către portar, fără a fi sancționată.
 1. Sancţiuni disciplinare

a) Cartonaşe galbene, verzi sau roşii pot fi arătate jucătorilor, rezervelor, membrilor staff-ului unei echipe – din care fac parte şi antrenorii – capitani ai unei echipe.

b) Arbitrii sunt autorizați să ia măsuri disciplinare din momentul intrării acestora pe teren și până în momentul părăsirii terenului, după încheierea meciului, exceptie făcând cazul în care constată agresiuni fizice sau verbale împotriva sa, când poate acorda sancțiuni oricând, aducându-le la cunostiința organizatorului principal de la teren.

c) Arbitrii pot acorda cartonașe jucătorilor, care intră pe teren sau împiedică desfășurarea meciurilor. În cazul în care aceștia nu-și declină identitatea arbitrul oprește meciul și ia legătura cu îndrumatorul de la teren pentru a-i stabilii identitatea. Jocul se reia numai după ce i se va stabilii identatea persoanei care a generat problemele.

 1. Avertizarea jucătorilor cu cartonaş galben

Jucătorii vor fi avertizaţi dacă vor comite oricare dintre următoarele abateri :

 • Comportament nesportiv;
 • Abateri repetate de la legile jocului;
 • Întârzierea repunerii balonului în joc;
 • Nerespectarea deliberată a distanţei faţă de minge când jocul trebuie reluat prin lovitură de colţ, repunere de la margine sau lovitură liberă;
 • Încălcări ale legilor de înlocuire a jucătorilor.
 1. Avertizarea rezervelor şi membrilor staff-ului cu cartonaş galben

Rezervele şi membrii staff-ului unei echipe, printre care şi antrenorii-capitani, vor fi sancţionați cu cartonaş galben în cazul în care comit următoarele abateri :

 • Comportament nesportiv;
 • Împiedicarea repunerii balonului în joc;
 • Pătrunderea în suprafaţa de joc.
 1. Acordarea cartonașului roșu (eliminare din joc) :

Jucătorii vor fi eliminaţi de pe teren, prin arătarea cartonaşului roşu, în cazul în care comit următoarele iregularităţi ori au următoarele comportamente nesportive :

 • Fault dur;
 • Comportament apreciat de arbitrii ca fiind violent;
 • Agresiuni verbale însemnate adversarului, arbitrului sau oricarui alt participant;
 • Agresiuni fizice de orice tip, inclusiv bruscare;
 • Împiedicarea marcării unui gol de către adversar prin jucarea deliberată a balonului cu mâna (excepţie făcând portarul aflat în propria suprafaţă de pedeapsă);
 • Primirea unui al doilea cartonaş galben în acelaşi meci sau la trei cartonașe verzi.

Cartonașul roșu pentru agresiuni fizice determină o penalitate de 30-100 lei și sancțiuni ce vor consta în etape de suspendare. Se pot aplica oricâte etape de suspendare de către comisia de organizare și disciplină, în functie de gravitatea faptei. Decizia comisiei poate fi contestată la Asociație, în termen de 3 zile de la publicarea pe site-ul www.ligaprieteniei.com sau www.arenafairplay.ro.

În cazul turneelor ce durează mai multe zile, decizia se contestă de îndată ce ședința comisiei s-a terminat, urmând a fi soluționată până la începerea urmatorului meci al echipei respective.

Îndrumătorii anunță echipele despre sancțiunile luate imediat terminării ședinței comisiei de organizare și disciplină pentru a putea fi contestate. Formularul pentru contestație va fi disponibil la teren și va fi solicitat îndrumătorului.

Rezervele vor fi eliminate, prin arătarea cartonaşului roşu, în cazul în care comit următoarele iregularităţi ori au următoarele comportamente nesportive :

 • Se opun marcării unui gol de către adversar;
 • Obstrucţionează adversarul aflat într-o oportunitate clară de a marca;
 • Agresiuni verbale însemnate adversarului, arbitrului sau oricarui alt participant;
 • Agresiuni fizice de orice tip, inclusiv bruscare.
 1. Acordarea cartonașului verde (eliminare temporară din joc) :

Se acordă cartonașul verde pentru injurii de mică însemnătate adresate coechipierilor, adversarilor sau oricărei alte persoane aflate la teren. Acesta se sancționează cu o eliminare temporară pentru 3 (trei) minute din joc a jucătorului vinovat.

 1. Decizii
 • Un jucător eliminat pierde dreptul de joc pentru tot restul meciului, urmând a fi suspendat și meciul următor, excepție făcând jucătorii eliminați pentru primirea celui de-al doilea avertisment ori al treilea cartonaș verde în timpul aceluiași joc, aceștia având drept de joc în următoarea partidă.
 • Pentru un cartonaş roşu acordat direct, echipa în cauză va juca fără jucătorul eliminat timp de 5 minute, după care el va putea fi înlocuit de un jucător de rezervă.
 • Pentru un cartonaș roșu acordat după cumularea a două cartonașe galbene sau la fiecare cartonaș verde în timpul jocului, echipa în cauză va juca fără jucătorul eliminate/eliminat temporar timp de 3 minute, după care el va putea fi înlocuit de un jucător de rezervă.
 • O rezervă eliminată nu mai are voie să intre în joc.
 • Orice încercare de simulare ori înşelătorie, care este intenţionată și urmărește să inducă arbitrul în eroare este considerată comportament nesportiv şi se sancţionează cu cartonaș galben.
 • Un jucător, fie el titular sau rezervă, care a cumulat trei cartonaşe galbene, va fi suspendat pentru următorul meci oficial al competiției (campionat sau cupă), din sezon. La cumularea a cinci cartonașe galbene jucătorul respectiv va fi suspendat pentru următorul joc. De la al șaselea cartonaș jucătorul va fi suspendat pentru fiecare joc următor. Cartonașele galbene se cumulează pe parcursul unui sezon de Campionat și separate pentru Play-Off respectiv Play-Out. Cartonașele roșii se cumulează pe parcursul unui sezon indiferent de competiție, Cupă sau Campionat, Play-Off ori Play-Out.
 • Portarul poate intra prin alunecare în propria suprafață de pedeapsă cu condiția să nu lovească adversarul înainte de a juca mingea.

VI. Loviturile libere

 1. Tipuri de lovituri libere

a) Există două tipuri de lovituri libere : lovituri libere directe şi lovituri libere indirecte.

b) Pentru ambele tipuri de lovituri libere, mingea nu trebuie să se mişte când lovitura liberă este executată. În caz contrar, lovitura liberă se va repeta.

c) După ce a executat lovitura liberă, jucătorul nu are voie să atingă balonul până acesta din urmă nu este atins de un alt jucător.

 1. Lovitura liberă directă

Dacă o lovitură liberă directă intră direct în poarta adversă, un gol va fi acordat.

Dacă o lovitură liberă directă este trimisă direct în poarta proprie se va acorda lovitură de la colț în favoarea echipei adverse.

 1. Lovitura liberă indirectă

Un gol din lovitură liberă indirectă va fi acordat doar dacă mingea mai atinge un alt jucător înainte să intre în poarta adversă. Dacă  mingea este trimisă direct în propria poartă la o lovitură liberă indirectă se va acorda lovitură de la colt în favoarea echipei adverse.

 1. Poziţia la loviturile libere :
 • Toţi adversarii trebuie aşezaţi la 4 metri (pași) de minge. Ei trebuie să respecte această distanţă până în momentul în care mingea este repusă în joc.
 • Mingea este repusă în joc din momentul în care este atinsă de un jucător al echipei care beneficiază de lovitura liberă.
 • Când o echipă beneficiază de o lovitură liberă din interiorul propriei suprafeţe de pedeapsă, toţi adversarii trebuie să stea în afara acelei suprafeţe. Mingea este considerată „în joc” după ce părăseşte suprafaţa de pedeapsă în interiorul terenului de joc.
 • Când o echipă beneficiază de o lovitură liberă, iar zidul nu poate fi așezat la distanța de 4 metri (pași) stabilită de regulament, acesta din urma va fi poziționat la limita superioară a marginii terenului (pe linia de poartă).
 1. Iregularităţi/ Sancţiuni
 • Dacă, în momentul executării unei lovituri libere, un adversar nu respectă distanţa de 4 metri (pași) faţă de minge, lovitura va fi reluată iar jucătorul respectiv va fi avertizat.
 • Dacă, după ce mingea intră în joc, executantul loviturii libere atinge mingea pentru a doua oară, fără ca ea să fi atins, în prealabil, vreun alt jucător, atunci se va acorda o lovitură liberă indirectă în favoarea echipei adverse, de pe locul în care mingea a fost atinsă a doua oară de către executant.
 • Dacă arbitrul consideră că echipa care execută lovitura liberă trage de timp, atunci el are dreptul să ia decizia de a acorda o lovitură liberă indirectă echipei adverse, de pe locul unde a fost comisă abaterea.

Eliminarea unui jucator după 5 greșeli sancționate cu lovitură liberă directă.

Dacă o echipă comite 5 greșeli sancționate cu lovitură liberă directă, jucătorul care va comite cea de-a șasea greșeală sancționat de către arbitru urmează a fi eliminat temporar pentru 3 minute. Jucătorul eliminat temporar sau un alt jucător al echipei poate reintra în joc dacă echipa adversă înscrie un gol sau la expirarea celor 3 minute primite pentru eliminare. Jucătorul eliminat temporar reintră în joc la momentul la care i se permite de către arbitru și numai pe la jumătatea terenului.

Oricare dintre jucători care comite o abatere sancționată cu lovitură liberă directă de către arbitri după cea de-a șasea astfel de abatere, va fi eliminat temporar pentru 3 minute, urmându-se procedura menționată anterior.

Dacă în intervalul de 3 minute echipa adversă nu a înscris un gol și un alt jucător al aceleiași echipe comite o greșeală sancționabilă cu lovitură liberă directă, acesta va fi eliminat temporar pentru 3 minute.

Dacă în același interval de 3 minute echipa adversă nu a înscris un gol și un al doilea jucător comite o abatere sancționabilă cu lovitură liberă directă, va fi acordată lovitură de penalitate de la 9 metri, care va avea finalitate (se va înscrie sau nu un gol – dacă se marchează jocul se va relua cu lovitură de începere, iar dacă nu se marchează jocul va fi reluat de către portar).

În cazul în care se va marca gol, echipa respectivă își va completa efectivul cu toți jucătorii eliminați, iar dacă nu se va marca vor evolua cei 3 jucători de câmp și portarul până la expirarea timpului de suspendare pentru fiecare jucător eliminat temporar în parte.

         La terminarea primei reprize penalitățile acordate se anulează, cu excepția jucătorilor eliminați pentru primirea cartonașului roșu (eliminare directă sau al doilea avertisment – caz în care se cronometrează perioada de inferioritate și în repriza a doua).

VII. Lovitura de pedeapsă/Penalty

 • O lovitură de pedeapsă va fi acordată împotriva echipei care comite în propria suprafaţă de pedeapsă oricare dintre abaterile ori comportamentele nesportive, care se sancţionează cu lovitură liberă directă.
 • Un gol poate fi înscris direct din lovitură de pedeapsă.
 • Trebuie acordat timp adiţional pentru ca o lovitură de pedeapsă acordată în timpul unei reprize să se execute. Dacă a fost acordată o lovitură de pedeapsă, meciul nu se poate încheia până când aceasta nu este executată.
 1. Poziţia mingii şi a jucătorilor la lovitura de pedeapsă
 • Mingea trebuie plasată pe punctul de la 7 metri.
 • Executantul este ales de către echipa care beneficiază de lovitură.
 • Ceilalți jucători în afara executantului, excepţie făcând portarul advers care trebuie să stea pe propria linia de poartă între stâlpii porții acesta având voie să înainteze doar din săritură, trebuie să stea în afara suprafeţei de pedeapsă, în spatele punctului de pedeapsă (punctul de la 7 metri) până când executantul loveşte mingea.
 1. Executarea loviturii de pedeapsă
 • Jucătorul care execută lovitura trebuie să lovească mingea pe direcţia înainte.
 • Executantul nu are voie să reatingă balonul până când acesta nu a atins un alt jucător din teren.
 • Mingea este considerată „în joc” din momentul în care a fost atinsă şi pusă în mişcare.
 1. Intrarea în suprafaţa de pedeapsă
 • Dacă un jucător al echipei adverse intră în suprafaţa de pedeapsă înainte ca mingea să fie pusă în mişcare de către executant, atunci :
 • Lovitura de pedeapsă va fi repetată, dacă nu se marchează gol;
 • Dacă se marchează gol, lovitura de pedeapsă nu va fi repetată.
 • Dacă un coechipier al executantului intră în suprafaţa de pedeapsă înainte ca mingea să fie pusă în mişcare, atunci :
 • Lovitura de pedeapsă va fi repetată, dacă se marchează gol;
 • Dacă nu se marchează gol, arbitrul va opri jocul şi îl va relua cu o lovitură liberă indirectă pentru echipa adversă, de pe locul unde s-a comis abaterea.
 • Dacă jucători ai ambelor echipe intră în suprafaţa de pedeapsă înainte ca mingea să fie pusă în mişcare de către executant, atunci lovitura de pedeapsă se va repeta.
 • Dacă mingea atinge un obiect străin după ce lovitura de pedeapsă a fost executată şi până să ajungă la poartă, lovitura se va repeta.
 • Dacă mingea se întoarce în joc după ce a lovit stâlpii sau bara transversală a porții sau a fost atinsă de portar, iar apoi atinge un obiect străin, arbitrul va opri jocul şi îl va relua cu o minge de arbitru de pe locul unde mingea a atins corpul străin.

VIII. Repunerea mingii în joc de la linia de margine

 • Repunerea (mingii în joc) este o metodă de a relua jocul.
 • Un gol NU poate fi înscris direct din repunere.
 • O repunere se acordă când mingea depăşeşte linia de margine a terenului cu întreaga sa circumferinţă, fie ea pe sol sau în aer, ori dacă, în cazul în care se joacă pe un teren acoperit, mingea atinge tavanul. Se execută de pe locul de unde minge a depăşit linia de margine cu întreaga circumferinţă. Se acordă adversarilor jucătorului care a atins ultimul mingea.
 1. Poziţia mingii şi a jucătorilor
 • La repunerea în joc, mingea trebuie să fie plasată pe linia de margine sau în exteriorul acesteia şi să nu se mişte.
 • La repunerea în joc, mingea poate fi trimisă oriunde în teren.
 • Jucătorul care face repunerea poate să aibă un picior pe linia de margine sau în afara terenului.
 • Jucătorii echipei adverse trebuie să se poziţioneze la minim 4 metri (pași) de locul unde se face repunerea (de minge).
 1. Procedură
 • Din momentul în care primeşte mingea, jucătorul în cauză trebuie să execute repunerea în cel mult 7 secunde.
 • Jucătorul care execută repunerea nu are voie să atingă din nou mingea până ce aceasta nu a atins un alt jucător.
 • Mingea este considerată „în joc” din momentul în care intră pe terenul de joc.
 1. Iregularităţi/ Sancţiuni
 • O lovitură liberă indirectă se acordă echipei adverse dacă jucătorul care face repunerea atinge mingea a doua oară înaintea ca aceasta să fi fost atinsă de un alt jucător. Lovitura se execută de pe locul abaterii.
 • Repunerea mingii în joc se va repeta de către un membru al echipei adverse, dacă :
 • este făcută incorect;
 • este făcută de pe un alt loc decât cel în care mingea a părăsit terenul de joc;
 • nu este făcută în maxim 7 secunde de când jucătorul care repune intră în posesia mingii;
 • Dacă un adversar se interpune sau obstrucţionează executarea corectă a repunerii, el va fi sancţionat de către arbitrii pentru comportament nesportiv şi va primi cartonaşul galben.

IX. Cornerul

 1. Considerente generale
 • Cornerul este o metodă de a relua jocul.
 • Un gol poate fi marcat direct din corner în poarta adversă.
 • Un corner trebuie acordat când, după ce mingea a fost atinsă ultima oară de un jucător al echipei în apărare depăşeşte cu întreaga sa circumferinţă, linia de poartă, fie pe sol sau în aer, însă fără ca un gol să fie marcat (în afara cadrului porții).
 1. Procedură
 • Mingea trebuie aşezată în arcul de la colţul terenului cel mai apropiat de locul unde mingea a depăşit linia porţii în afara terenului.
 • Adversarii trebuie să păstreze o distanţă de minim 4 metri (pași) faţă de arcul de la colţul terenului până când mingea este repusă în joc (în dreptul marcajului suplimentar făcut în fara terenului de joc).
 • Mingea este considerată „în joc” din momentul în care intră în teren.
 • Mingea trebuie repusă în joc de un component al echipei aflate în atac.
 • Jucătorul care execută cornerul nu are voie să atingă din nou mingea până ce aceasta nu a atins un alt jucător.
 1. Iregularităţi/ sancţiuni
 • O lovitură liberă indirectă trebuie acordată echipei adverse dacă :
 • Jucătorul care execută cornerul atinge mingea a doua oară înaintea ca aceasta să fi fost atinsă de un alt jucător. Lovitura se execută de pe locul abaterii respective.
 • Lovitura de la colţ nu este executată în maxim 7 secunde de când jucătorul care repune intră în posesia mingii. Lovitura liberă indirectă se va executa din arcul de la colţul terenului.
 • În cazul oricărui alt fel de iregularitate, cornerul se va repeta.
 • Cornerul se execută în maxim 7 secunde, în caz contrar echipa adversă beneficiază de lovitură liberă indirectă.

SPIRITUL FAIR-PLAY

Spiritul Fair-Play

 • Echipele participante în Liga Prieteniei trebuie să aibă o conduită în spiritul Fair-Play.
 • Codul European pentru Etică în Sport defineşte Fair-Play-ul după cum urmează : „Este mai mult decât un joc în care se respectă regulile. Conţine ideea prieteniei, a respectului faţă de alţi oameni şi a jocului într-un spirit corect. Fair-Play-ul este definit ca un mod de gândire, nu doar ca un mod de comportament. Luptă pentru îndepărtarea înşelătoriei, a tertipurilor psihologice nepermise, a dopajului, a violenţei (fizice şi psihice), a marginalizării, a şanselor inegale, a comercializării excesive şi a corupţiei.”

Spiritul Fair-Play mai înseamnă :

 • Recunoaşterea şi respectarea regulilor de joc, precum şi a celor administrativ-organizatorice.
 • Purtarea prietenoasă cu adversarul.
 • Capacitatea de a se distanţa de propriul rol în situaţii critice ale jocului şi de a se pune în rolul adversarului.
 • A acorda atenţie egalităţii de şanse.
 • Că a participa este mai important decât a câştiga cu orice preţ.
 • A-şi păstra controlul de sine, atât la bine, cât şi la rău, atât la victorie, cât şi la înfrângere.
 • Respect faţă de adversar, dar, în acelaşi timp, şi faţă de coleg, de public şi de arbitru.
 • Îndepărtarea delăsării din comportament.
 • Respectul publicului faţă de jucători, rezerve şi antrenori, dar şi faţă de alţi spectatori.

Liga Prieteniei se va ghida, în special, după spiritul Fair-Play.

RESPECT ȘI BUN SIMȚ ÎNAINTE DE VICTORIE !

SPORTUL ÎNSEAMNĂ SĂNĂTATE !    PRIETENII  ȘTIU DE CE !

Clasamente

Ierarhia valorică a echipelor participante în campionate se stabileşte prin cumularea punctelor pe toată durata desfăşurării competiţiei.
La competițiile organizate în sistem play off / play out, calificarea echipelor în fazele următoarele se stabilește prin cumularea punctelor obținute pe toată durata desfășurării sezonului regular.

La terminarea fazelor play off / play out ierarhia valorică a echipelor se stabilește în funcție de locul ocupat de fiecare în faza în care a participat.

Echipa care, după disputarea tuturor jocurilor prevăzute în program, a obţinut cel mai mare număr de puncte, este clasată pe primul loc în campionatul respectiv sau al seriei, dacă sunt mai multe serii.

La competițiile organizate în sistem play off / play ouț, câștigătoarea campionatului este echipa care a obținut cel mai mare număr de puncte la terminarea play off-ului.

Dacă două sau mai multe echipe acumulează acelaşi număr de puncte după ce au jucat toate meciurile programate în campionat, clasamentul se va stabili pe baza aplicării, în ordine, a următoarelor criterii:

a) numărul mai mare de puncte obţinute în jocurile directe disputate între echipele aflate la egalitate de puncte;

b) golaverajul mai bun în jocurile directe;

c) numărul mai mare de goluri marcate în jocurile directe;

d) golaverajul general mai bun (diferenţa între golurile marcate şi primite în toate jocurile din campionat);

f) numărul mai mare de goluri marcate în toate jocurile de campionat.

Dacă şi după aplicarea acestor criterii egalitatea se menţine, se vor disputa jocuri de baraj pentru a se stabili câştigătoarea titlului, promovarea, retrogradarea.

În clasamentele intermediare, departajarea echipelor aflate la egalitate de puncte se face pe baza golaverajului general şi, respectiv, a numărului mai mare de goluri marcate.

MOD DE DESFASURARE A EDITIEI a V-a, 2021, A CAMPIONATULUI FAIR PLAY ARENA LIGA PRIETENIEI TARGU JIU

Se organizeaza campionat regular cu 10 echipe.
Se vor disputa 18 etape pe durata campionatului regular, în sistem tur-retur.
Dupa disputarea celor 18 etape se va intocmi clasament final. Echipele clasate pe primele 4 locuri se califica in Play Off, iar cele clasate pe locurile 5-10 vor participa in Play Out. In Play Out pot evolua si alte echipe pe baza de cerere de înscriere, care, însă vor începe cu zero puncte în clasament.
Jocurile din Play Off si Play Out se vor disputa in sistem Tur – Retur.
Echipele calificate în play-off și play-out vor începe faza a II-a a competiției cu jumătate din punctele obținute în sezonul regular (sistemul belgian). În situația în care în sezonul regular s-a obținut un număr impar de puncte, numărul de puncte rezultat după împărțirea la 2 va fi rotunjit cu 0,5 (exemplu: în situația în care o echipă va obține în sezonul regular un număr de 31 de puncte, ea va începe faza a II-a cu 16 puncte).
În situația în care la finalul play-off-ului sau play-out-ului două sau mai multe echipe se află la egalitate de puncte, departajarea se face în primul rând ținându-se cont dacă a fost sau nu aplicată rotunjirea cu 0,5. În caz de egalitate după aplicarea acestui criteriu, departajarea se va face conform criteriilor de mai sus.
Evidenta cartonaselor galbene se va tine separat pentru Play Off si Play Out.
Etapele de suspendare ale jucatorilor sanctionati cu cartonas rosu direct se vor lua in calcul de la prima etapa a campionatului regular si pana la ultima etapa de Play Off sau Play Out, inclusiv cupa.

SPIRITUL FAIR-PLAY

Spiritul Fair-Play

 • Echipele participante în Liga Prieteniei trebuie să aibă o conduită în spiritul Fair-Play.
 • Codul European pentru Etică în Sport defineşte Fair-Play-ul după cum urmează : „Este mai mult decât un joc în care se respectă regulile. Conţine ideea prieteniei, a respectului faţă de alţi oameni şi a jocului într-un spirit corect. Fair-Play-ul este definit ca un mod de gândire, nu doar ca un mod de comportament. Luptă pentru îndepărtarea înşelătoriei, a tertipurilor psihologice nepermise, a dopajului, a violenţei (fizice şi psihice), a marginalizării, a şanselor inegale, a comercializării excesive şi a corupţiei.”

Spiritul Fair-Play mai înseamnă :

 • Recunoaşterea şi respectarea regulilor de joc, precum şi a celor administrativ-organizatorice.
 • Purtarea prietenoasă cu adversarul.
 • Capacitatea de a se distanţa de propriul rol în situaţii critice ale jocului şi de a se pune în rolul adversarului.
 • A acorda atenţie egalităţii de şanse.
 • Că a participa este mai important decât a câştiga cu orice preţ.
 • A-şi păstra controlul de sine, atât la bine, cât şi la rău, atât la victorie, cât şi la înfrângere.
 • Respect faţă de adversar, dar, în acelaşi timp, şi faţă de coleg, de public şi de arbitru.
 • Îndepărtarea delăsării din comportament.
 • Respectul publicului faţă de jucători, rezerve şi antrenori, dar şi faţă de alţi spectatori.

Liga Prieteniei se va ghida, în special, după spiritul Fair-Play.

RESPECT ȘI BUN Simț ÎNAINTE DE VICTORIE !

                               SPORTUL ÎNSEAMNĂ SĂNĂTATE !

REGULAMENT DISCIPLINAR ȘI SANCȚIUNI

Pentru o bună organizare, aplicare unitară și predictibilitate a sancțiunilor pecuniare și administrative, Asociația Liga Prieteniei Pentru Educație  în colaborare cu A.C.S. ”ATOMIC LIONS” Tg. Jiu  și Fair Play Arena Tg. Jiu edictează următorul Regulament.

Art 1. Prezentul regulament se aplică indiferent de subiectul activ al faptei generatoare de sancțiuni.

Art 2. Persoanele desemnate a aplica sancțiuni sunt Organizatorul principal al Campionatului județean de fotbal pe teren redus Fair Play Arena – Liga Prieteniei Tg. Jiu și Comisia de disciplină.

Art 3. Comisia de disciplină aplică sancțiuni pentru neregulile sportive constatate în timpul desfășurării meciurilor de către arbitrii desemnați a conduce jocurile.

Art 4. Organizatorul principal aplica sancțiuni pecuniare și administrative, stabilește sancțiuni pentru spectatorii unei echipe sau neregulile constatate în afara timpului destinat desfășurării meciurilor. Acesta aplica sancțiuni și pentru injuriile grave ori agresiuni constate de-a lungul desfășurării meciurilor.

Art 5. Sancțiuni :

a) Injurii de mică însemnătate adresate propriilor coechipieri -. cartonaș verde și 3 minute eliminare temporară;

b) Injurii de mică însemnătate adresate jucătorilor din echipa adversă – cartonaș verde și 3 minute eliminare temporară;

c) Injurii grave adresate oricărui jucător, tentativa de agresiune ori scuipat – cartonaș roșu și 20 lei amendă. Eliminare din meci și o etapă suspendare. În funcție de gravitate se pot aplica până la 3 etape de suspendare;

d) Agresiuni fizice de mică însemnătate, ca de exemplu atingere cu palma, împingere – cartonaș roșu, amendă 30 lei, eliminare din meci și două etape suspendare;

e) Agresiuni fizice de mare însemnătate, ca de exemplu lovire cu pumnul, piciorul ori capul – eliminare din meci, cartonaș roșu, amendă 100 lei, suspendare 5-15 etape. Dacă fapta a fost extrem de gravă organizatorul propune Asociației eliminarea definitivă a acestuia;

f) În cazul în care mai mulți jucători din cadrul unor echipe sunt implicați într-un incident, sancțiunea se va aplica pentru fiecare în parte, corespunzător lit. a), b), c), d), e);

g) Pentru jucătorii de pe banca de rezerve se aplica aceleași sancțiuni corespunzator greșelilor săvârșite;

h) Pentru spectatori se aplică amenzi echipei de care aparțin în cuantum de 100-500 de lei;

i) Injuriile grave sau agresiunile fizice la adresa membrilor Asociației Liga Prieteniei pentru Educație, organizatori, arbitri, alt personal se sancționează cu sume între 50-500 de lei, între 2-15 etape de suspendare în funcție de gravitatea abaterii și încunoștiințarea autorităților competente;

j) Pentru cumul de două avertismente în același joc – jucătorul va fi eliminat din partida respectivă, însă va putea juca în meciul următor, fiind înregistrat cu două evertismente; Cartonașul galben se sancționează cu penalitate pecuniara în cuantum de 5 lei, iar cel roșu cu 10 lei.

k) Pentru cumul de trei cartonașe verzi în același joc – jucătorul va fi eliminat din partida respectivă și va putea juca în meciul următor;

l) Pentru cumul de trei avertismente în jocuri diferite – jucătorul va fi suspendat pentru meciul următor. La cumularea a cinci avertismente, jucătorul va fi suspendat pentru meciul următor. De la al șaselea avertisment, jucătorul va fi suspendat pentru meciul următor.

Art 6. În cazul în care Organizatorul sau îndrumătorul de la teren nu poate restabilii ordinea va anunța de îndată organele de poliție. Toate persoanele implicate în acest incident urmează a fi eliminate din competiție.

Art 7. Organizatorul principal și Președintele Comisiei de disciplină publică deciziile de suspendare în termen de 24 de ore pe site-ul www.arenafairplay.ro, la secțiunea Decizii.

 1. Taxa pentru contestație este de 100 lei și se va achita până la data ședinței Comisiei de Competiții și Disciplină.

Art 8. Jucătorii sancționați pot contesta deciziile în termen de 3 zile de la publicare către Asociație.

Art 9. Asociația este obligata să soluționeze contestația în termen de 2 zile.

Art 10. Echipele nu pot desfașura un meci până nu achită sancțiunile pecuniare stabilite în sarcina acestora ori în sarcina componenților acestora.

Art 11. În cazul în care o echipa nu achita taxa de meci pentru un meci la care nu poate intra pe teren, ca urmare a neplății penalităților financiare, va fi eliminată urmând a achita taxele de meci pentru toate meciurile pe care le mai avea de disputat și 1.000 de lei taxa pentru afectarea competiției sportive.

Art 12. Echipele au dreptul sa ceara amânarea unui joc în timpul sezonului regular. În Play Off și Play Out echipele au dreptul la câte o amânare în tur și în retur, urmând ca organizatorul sa stabilească data și ora disputării jocului restant, în principiu, înainte de primul joc al etapei următoare. În ultimele doua etape din Play Off și Play Out nu se accepta amânarea jocurilor.

In cazul in care o echipa nu se prezinta la un joc va fi obligata la plata taxei de joc pentru jocul respectiv.

Art 13. Prezentul Regulament intră în vigoare începand cu data de 20.07.2021.

         ASOCIAȚIA LIGA PRIETENIEI PENTRU EDUCAȚIE                     Asociatia Club Sportiv  ”ATOMIC LIONS” Târgu Jiu  

                                                                                   Fair Play Arena